Zvukové funkce programu Mentio Slovní zásoba


 

ODKAZY:

Hlavní
stránka

Programy
Mentio


Zvukové funkce programu se nastavují na obrazovce služeb, používají se u cvičení "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování".

Pro správnou práci zvukových funkcí programu je nezbytně nutné mít v počítači správně nainstalovanou zvukovou kartu i se vším příslušným ovládacím softwarem a jeho systémovými součástmi, tento zvukový systém musí vyhovovat požadavkům pro použití operačním systémem Windows, úrovně hlasitostí pro nahrávání a přehrávání musí být správně nastaveny, k počítači musí být připojen funkční mikrofon a reproduktorová soustava. Ovládací software musí být nastaven tak, aby nahrávání probíhalo z mikrofonu a přehrávání do reproduktorů.

Volný prostor na pevném disku musí umožňovat nahrání a zápis vzorových výslovností.

Zvukové funkce ve cvičeních

Ve cvičeních "A: Čtení slova" a "E: Pojmenování" jsou na obrazovce tyto grafické symboly:

Při kliknutí myší na sluníčko se přehraje vzorový zvukový záznam přiřazený k danému slovu (dodaný od výrobce, popř. nahraný uživatelem, viz níže). Přehrávání zvukového vzoru nejde přerušit.

Semafor se na obrazovce objeví při nahrávání cvičného záznamu výslovnosti; když je na obrazovce semafor, počítač "naslouchá".

Symbol mikrofonu slouží k nahrávání cvičného zvukového záznamu (záznam výslovnosti v průběhu cvičení). Na mikrofon, prosím,  neklepejte. Chcete-li nahrávat, umístěte na něj šipku kurzoru, stlačte levé tlačítko myši a počkejte, až se objeví semafor (počítač naslouchá); teprve pak začněte mluvit. Tlačítko myši je přitom třeba pořád držet! Pustit ho můžete až v okamžiku, kdy už nechcete nic nahrávat (semafor zmizí).

Po uvolnění tlačítka automaticky dojde k přehrání cvičného zvukového záznamu. Přehrávání cvičného zvukového záznamu lze zopakovat kliknutím na symbol tlampače. Kliknutí na symbol tlampače během přehrávání cvičného zvukového záznamu toto přehrávání přeruší.

Ve cvičení "Čtení slova" lze cvičnou (klientovu) výslovnost nahrát až po přehrání záznamu vzorového, ve cvičení "Pojmenování" lze vzorovou výslovnost přehrát až po nahrání záznamu cvičné výslovnosti.

Záznam výslovnosti nemůže překročit "maximální délku záznamu".

Nahrávání výslovnostních vzorů

Vzorové zvukové záznamy jsou součástí základní instalace programu. Kromě toho si může uživatel ke každému obrázku nahrát vzory vlastní, buď jako jednotlivá slova, anebo celé věty.

Přístup k nahrávání je umožněn prostřednictvím záložky "Zvuk" na obrazovce služeb.Po nainstalování programu se ve cvičeních A a E automaticky používají výslovnostní vzory dodávané výrobcem.

V případě, že si k obrázkům budete chtít nahrát vlastní zvukové podněty, zkontrolujte, že je volba "Pouze vzory od výrobce" vypnutá, a v pravé dolní části obrazovky nastavte složku, do níž se budou zapisovat vzory nové (vytvořené uživatelem). Jestliže budete mít volbu "Pouze vzory od výrobce" vypnutou, ale žádný vlastní výslovnostní vzor si nenahrajete, počítač použije vzor ze základní dodávky programu.

Při nahrávání výslovnostních vzorů budete postupně vybírat jednotlivé okruhy a slova v tabulkách "Okruh" a "Slovo".

Samotné nahrávání probíhá obdobně jako ve cvičeních: tlačítko s tlampačem zastupuje symbol sluníčka ve cvičeních (pro přehrávání již namluvených textů), tlačítko s mikrofonem pak mikrofon, který se ve cvičeních používá pro vyvolání symbolu semaforu. Během nahrávání se na dolním tlačítku objeví semafor a číslo udávající počet sekund zbývajících do maximální délky záznamu. Uvolněním tlačítka lze nahrávání kdykoliv přerušit.

Ani zde na tlačítko s mikrofonem neklepejte; při nahrávání levé tlačítko myši pevně držte, po zobrazení semaforu mluvte na mikrofon a teprve po vyslovení celého slova levé tlačítko myši uvolněte (symbol semaforu zmizí).

Při přehrávání se na tlačítku objeví symbol "STOP". Kliknutím na tlačítko lze přehrávání přerušit.

Tlačítko "Smazat" je určeno pro případ, že jste si k určitému slovu nahráli výslovnostní vzor, se kterým nejste spokojeni, a chtěli byste u tohoto slova použít vzor dodávaný výrobcem, ačkoli u ostatních obrázků používáte vzory vlastní.

Táhlem (šoupátkem) vpravo dole je možné nastavit maximální délku zvukového záznamu (do 25 sekund). K jednotlivým výrazům můžete nahrát jako výslovnostní vzor nejen příslušné slovo, ale také např. krátké slovní spojení, jednoduchou větu apod.

Uživatelem vytvořené výslovnostní vzory počítač použije pouze v případě, že bude volba "Pouze vzory od výrobce" vypnutá (prázdný čtvereček). Pokud by se stalo, že by u některého slova uživatelem vytvořený výslovnostní vzor chyběl, použije se na jeho místě vzor dodávaný výrobcem programu.

Ostatní možnosti můžete nastavit pomocí dalších ovládacích prvků:

  • "Použití zvukových funkcí" určuje, zda budou zvukové funkce během cvičení dostupné. Zaškrtnutím tohoto čtverečku vlevo dole říkáte programu, že má svoje zvukové funkce použít. Pokud tak neučiníte, zvukové funkce použity nebudou.
  • Je-li to možné, doporučujeme Vám použít systém umožňující nahrávat a přehrávat se vzorkovací frekvencí 44 kHz s šířkou monofonního vzorku 16 bitů (standardní kvalitní parametry, někdy označované jako "CD kvalita"). Vhodný režim práce zvukové karty lze zvolit zaškrtnutím příslušných políček v tabulce nad ovladačem maximální délky záznamu (program však umožňuje vybrat jen ty možnosti, které ovladač zvukové karty nabízí).
  • Pokud je na počítači více zařízení umožňujících záznam a přehrávání zvuku, můžete pomocí rozbalovacích seznamů "Zařízení pro záznam zvuku" a "Zařízení pro reprodukci zvuku" vybrat Vámi zvolenou kombinaci.
  • Přepínač "Stereo" určuje, zda se má nahrávat s rozlišením pravého a levého zvukového kanálu.
  • Přepínač "Nahrávání na disk" určuje, zda se mají nově nahrané zvukové vzory rovnou zapsat na disk, nebo zda si je uživatel nejdříve třeba i opakovaně poslechne, než se rozhodne pro jejich zápis do souboru.
  • V části "Složka" se nastavuje složka pro soubory se vzorovými zvukovými záznamy vytvořenými uživatelem. Tímto způsobem lze zajistit sdílení dat mezi různými uživateli nebo počítači.
  • Táhlo "Max. délka" určuje maximální délku zvukového záznamu. Jednou zaznamenané zvukové vzory nejsou tímto nastavením ovlivněny, číslo udává maximální počet sekund, po který bude počítač při nahrávání naslouchat. Tímto způsobem lze omezit délku cvičných záznamů při cvičeních a množství vyhrazené pracovní paměti pro zvukové záznamy.
  • Tlačítko "Ovládání hlasitosti" spouští standardní nástroje Windows pro nastavení hlasitosti jednotlivých zvukových kanálů, vybrání zdroje nahrávaného zvuku (mikrofon), zdroje zvuku přehrávaného (zařízení Wave) a způsobu reprodukce zvukových záznamů.

Podrobný návod na nastavení zvukových funkcí počítače je v kapitole "Nastavení zvuku".

 

 


Veškeré dotazy a připomínky posílejte prosím na adresu: mentio@mentio.cz.
Můžete nám také poslat zprávu.